Cesta k sobě

11.01.2018

Často si klademe otázku, jak nás ostatní vnímají? I přesto, že tvrdíme, jak nepotřebujeme vědět, co si o nás okolí myslí a nezáleží nám na tom, tak i přesto neustále potřebujeme uznání našeho okolí.

Od dětství jsme vedeni k tomu že nás neustál někdo hodnotí a s druhými nás srovnává. Neustále jsme rodiči srovnáváni, zda nejsme v něčem opožděni, na škole dostáváme známky a po nástupu do zaměstnání přichází na řadu další srovnávání. A postupně tak začíná srovnávání s ostatními, nasazujeme mosty a ztrácíme tak sami sebe.

To, co si myslíme, že si o nás druzí myslí, vytváří jednu z našich masek a jedno z našich přesvědčení o tom, kdo jsme. Díky podnětům od svého okolí si tak vytváříme pojetí sama sebe.

Co si zkusit pozitivní nastavení obrazu o sobě samém? Co se otevřít novým zážitkům a do života si vpusťme nové výzvy, které přinesou jasnější představu o nás samých a nezapomínejme, že o nás mnoho vypovídá i neverbální projev.

Najděme si ve svém rozvrhu i pravidelnou chvíli sami pro sebe se sestupem do nitra.