Desatero sebelásky

01.05.2020

"Abys měla dost lásky pro ostatní, musíš probudit velkou lásku k sobě samé. 

Přijmi samu sebe se vším, co k tobě patří - jsi plná světel i stínů, které jsou tvojí nedílnou součástí.

1. Uvědom si své vlastní přednosti a neboj se obdivovat samu sebe. 

2. Dovol si zářit a probudit svou ženskou sílu. Pravidelně o sebe - o své tělo i své pocity pečuj a hýčkej se. 

3. Pravidelně si dopřávej čas jen pro sebe. 

4. Na co soustředíš svou pozornost, to roste. Svět není dobrý, ani špatný - je jen na nás, jakou nálepku sama sobě a situacím v tvém životě nasadíš. 

5. Buď užitečná a do svého okolí vkládej jen to nejlepší ze sebe. 

6. Děláš opravdu to, co dělat chceš? Zkoumej motivaci ke všemu, co děláš a jak se přitom cítíš. 

7. Promlouvej pravidelně se svým vnitřním kritikem a snaž se pochopit všechny jeho vzorce hodnocení. Dej mu lásku a pevné hranice. 

8. Nestěžuj si, nevytvářej si domněnky a nedělej sama ze sebe oběť. Dovol si radovat se z drobností a odhoď sebelítost.

9. Co ti ubírá energii a co naopak ti energii dodává? Jak s tím můžeš pracovat?

10. Pečuj i o své vztahy s nejbližším okolím. Přijímej druhé se vším, co k nim patří. Druhé změnit můžeš jen skrze sama sebe a tak zkus změnit své postoje vůči druhým a začít sama u sebe. 

Náš život je přesně takový, jaký si ho uděláme.