Karta roku 2022

09.01.2022

Máme za sebou první týden roku 2022 a pro mnohé z nás je toto období zlomovým. Tento čas vnímám jako ideálním časem k ohlédnutím se za tím, co jsme se naučili? Co jsme si dovolili přeměnit a přeskládat? Propojili jsme se se svým vnitřním zdrojem? 

Myslím, že je fajn si odpovědět na jednotlivé otázky odpovědět, protože ten rok letošní - 2022 - nám přináší nové vibrace. Kartou pro letošní rok je karta Milenců, která souvisí se vztahy a letos budeme mít příležitost podívat se i skrze jiné vztahy na to, jak přistupujeme k sobě samým. A jak moc jsme věrní sobě samým. 

Karta Milenců se vztahy velmi úzce souvisí. 

Ten loňský rok nás učil, jak přistupovat s úctou a láskou k sobě samým, ale i k vlastnímu životu. Z vlastní zkušenosti vím, že bez té zdravé sebelásky harmonických vztahů s druhými dosáhnou nelze. Však pokud dokážeme-li respektovat sami sebe, pak máme přirozený respekt také k lidem ve svém okolí.

A naopak. 

Tarotová karta Milenci vyjadřuje potřebu každého z nás být součástí jednoty. Karta Milenců zastupuje tu tvůrčí lásku, která nás vede k otevření se a napomáhá nám hledat spojení s druhými lidmi. K této kartě se blíží znamení Blíženců. Protože podíváme-li se na to blíže, pak zjistíme, že právě pro znamení Blíženců je typické pro navázání nových kontaktů, komunikaci, nápady a setkávání s druhými.

Milenci (Zamilovaní) také vyjadřují sjednocování protikladů a naučit se správně rozhodovat. 

Vnímám, že ten letošní rok je pro nás příležitostí k tomu, mít k sobě blíž, začít více zářit a v lásce se propojovat. Pojďme se (na)učit vzájemnému respektu a klidné komunikaci mezi sebou bez odsuzování. 

Číslem tarotové karty Milenců je číslo 6 a to znázorňuje harmonii, klid, vyrovnanost a vzájemné propojení. Ty letošní vibrace nás mohou i podpořit i svou harmonií. 

Je na každém z nás, jak ty letošní energie využijeme - však každý z nás je tvůrcem svého života i své reality. Stačí si jen přiznat, že každý z nás nese zodpovědnost za to, co se v životě každého z nás děje. A jak si to dovolíme připustit, pak o to dříve se můžeme radovat (nejen) z harmonických vztahů v našem životě. 

Pojďme se podívat i na to, co můžeme ze svého života skutečně propustit? A co nového nám to prázdné místo zaplní? Na čem chci v tom roce 2022 pracovat? A co pro to udělám? Co mohu nechat vyšším silám? 

Ať už bylo řečeno cokoli, pak myslím, že je více než jasné, že hlavním tématem karty Milenci je Láska. 

Přeji nám všem, ať je tento rok plný harmonických vztahů (ať již rodinných, partnerských či pracovních). 

Dovolme si zářit a mít svá srdce otevřená. 

S láskou, 

MichaELA Azraela Meera