Kdo my vlastně jsme?

11.08.2019

Každý z nás je jedinečný a nenahraditelný.

Od dětství jsme formováni společností, je nám vštěpováno, co by se mělo, co je správné (podle druhých) a tak děláme to, co se od nás očekává druhými, přitom zapomínáme sami na sebe a své potřeby. Jdeme úplně jiným směrem a po jiné cestě, než po které doopravdy chceme jít a pokud nás náš vnitřní pocit (naše intuice) táhne jinudy, než nás vede společnost, začneme se cítit špatně a provinile.

Když jsem se sama poprvé snažila odpovědět na otázku, kdo jsem, tak jsem odpověď nenašla - proč? Protože jsem ten boj sváděla v hlavě se svými myšlenkami, které na konec stejně vyhrály a já opět najela do těch původních kolejí. Přitom stačilo udělat ještě jeden krok - sestoupit do svého nitra, ale z toho jsem dlouhou dobu měla strach, protože jsem se bála, co všechno vyplave a poměrně dlouho jsem se nechtěla zabývat tím, co jsem kamsi potlačila.

Po čase jsem pochopila, že tou nejdůležitější osobou v mém životě jsem skutečně já sama a abych ty odpovědi našla, je třeba si udělat čas sama na sebe, dát si čas a přestat se bát. A v momentě, kdy jsem na tu cestu (osobního) poznání nastoupila, tak jsem pochopila, že to za to stojí.

Jak tedy na tu svou cestu nastoupit a začít dosahovat svých cílů?

1. Kdo jsme? Udělejme si čas na sebe, dopřejme si dostatek času a tu odpověď najděme ve svém nitru.

2. Kam směřujeme? Uvědomme si svůj cíl - co vlastně chceme.

3. Uvědomme si, co chceme a udělejme ten první krok.

4. Začněme to všechno cítit a prociťovat.

5. Důvěřujme - hlavně sobě.

6. Konejme, jako bychom toho cíle již dosáhli.

7. Vytrvejme.