Konec roku je tady

29.12.2020

Rok 2020 se nám blíží chtě nechtě ke konci a právě teď nastává ideální čas jej uzavřít a propustit vše, co již nepotřebujeme.

Tento rok se toho kolem nás dělo opravdu hodně a změny přicházely z minutu na minutu. To jsem dřív neznala - nerada jsem měnila již naplánované. A ten letošní rok mi do života vnesl skutečné zpomalení, plynutí a ukotvení každodenních rituálů.

Ne nadarmo se říká, že konce do našich životů vstupují proto, aby něco nového mohlo začít. Možná i proto máme vlastně nyní dva důvody, proč si uspořádat rituál a slavit. Tuto část roku velmi silně vnímám jako důležitou a to nejen z pohledu osobního rozvoje, ale i posunu a uvědomění a to vše v propojení se zklidněním, sestupem do nitra a ztišením se. 

V mém životě vnímám, že právě to ztišení mi nejvíce napomáhá ohlédnout se za právě končícím obdobím, podívat se na ten uplynulý rok s odstupem, než jak jsem jej vnímala v jeho průběhu. Tato část roku nám všem napomáhá sestoupit mnohem více do hloubky a dovolit si tak ten uplynulý rok vyhodnotit tak, aby to nebylo pouhé shrnutí..

Mnohdy si pokládám i různé otázky, vedoucí k zamyšlení a uvědomění si toho, co mohu propustit, abych uvolnila místo pro nové a odnesla jsem si tak z letošního roku potřebné poznání a novou inspiraci do nového, blížícího se období. 

A právě teď posílám malou inspiraci k uzavření letošního roku i pro vás.  

Jaké nejdůležitější okamžiky se v mém životě odehrály v právě končícím roce?

Tuto otázku vnímám jako podporující pro otevření naší mysli a zároveň jako podporu k zamyšlení se nad tím, co nám ten uplynulý rok přinesl a co jsme vděční? Vnímám, že umět být vděčný a vážit si toho, co máme, je skvělým základem úspěchu, ať jde o cokoliv. Však vše, co máme v našich životech, není samozřejmostí, ale je to jen výsledkem toho, jak ve svém životě jednáme, jak se rozhodujeme, a zároveň i požehnáním od vyšší moci. Je dobré si připomenout a uvědomit si, kolik darů dostáváme. Každý rok si vedu průběžně deník vděčnosti a na konci roku si do toho deníku i zapisuji celkový vhled z daného roku. Věřím, že pokud každý z nás k tomuto cvičení bude přistupovat zodpovědně, pak každý z nás bude schopen si zapsat minimálně 10 situací, za které jsme vděční.

V jakých oblastech svého života jsem se v uplynulém roce nejvíce posunula / posunul? (minimálně 3 oblasti)

Náš život je plný změn a na každém z nás záleží, jak se k nim postavíme a zareagujeme na ně. Vždy máme na výběr - buď samotné situace v našem životě přijmeme a jsme ochotni je zařadit do svého života a pracovat s tím, co nám život přináší, nebo je zavrhneme, budeme je ignorovat a zůstaneme tak stát na místě. Pokud zvolíme druhou variantu, pak nemůžeme čekat jakýkoliv posun vpřed. 

Sama se každoročně zamýšlím nad tím, co důležitého se v končícím období odehrálo, kdy jsem se musela zastavit, popřemýšlet, jaký k tomu zaujmout postoj a jaký to do mého života přineslo výsledek? Za jaký z posunů jsem vlastně nejvíce vděčná a v čem to ovlivnilo můj život?

Jaké 3 věci chci v následujícím období dělat jinak, lépe?

Mnohdy se dostáváme do situací, které do našeho života vplouvají nenápadně, ale mají velký vliv na náš život. Ať jde o zvyky, které v našem životě máme, tak i postoj k práci, k vztahům s druhými a sama k sobě. Co je to to, v čem vlastně chci udělat změnu, na co se chci zaměřit a v čem se chci posunout?

Jaké aktivity budu v příštím roce dělat častěji?

Ohlédnutí se za uplynulým rokem nám dává prostor uvědomit si to, jak chceme naložit s tím rokem přicházejícím. Co mi vlastně přináší radost, posouvá mne to vpřed a dává mi to smysl? Co si chci dopřát více a v tom roce letošním se mi osvědčilo? K jednotlivým rozhodnutím je třeba přistupovat opravdu svědomitě a zároveň do svého života s tím vnést i pravidelnost, kterou udržíme.

(Na konci roku se sama sebe ptám i to, co chci ve svém životě dělat méně nebo vůbec?)

Kdo patří mezi mých 5 lidí, s kterými jsem v uplynulém roce trávila nejvíce času?

Říká se, že jsme průměrem 5 lidí, s kterými nejvíce trávíme svůj čas a nevědomky od nich přejímáme jejich gesta, názory a postoje k životu. Je dobré se zamyslet nad lidmi, kteří spadají do okruhu našich nejbližších. Opravdu si těch lidí cením? Dávají mi dostatek prostoru k vyjádření vlastních myšlenek a způsobu života? Nebo jsou to lidé, kteří nám pouze podsouvají své vlastní názory a neakceptují naší vlastní jedinečnost? 

S kým vlastně chci trávit svůj čas a jakých vlastností si na nich nejvíce cením?

Jaké slovo vystihuje můj uplynulý rok?

Jak mohu vyjádřit průběh celého roku jedním slovem, kterého nejvíce vystihne? A jaký chci, aby byl ten přicházející nový rok? To slovo si můžeme napsat do svého deníku či diáře tak, abychom ho měli stále na očích. 

Sama miluji vizualizaci a pro ty z vás, kteří také tak rádi pracujete se svou představivostí a rádi si vizualizujete různé myšlenky, dopřejte si dostatečný prostor a popište, jak vlastně vypadá váš ideální den. Přesně takový den, kdy je možné opravdu všechno. Takový den, který chcete zažívat každý den v tom novém roce. Co v tom dni děláte? Co zažíváte? Koho potkáváte? Co cítíte a co vám přináší radost?

Poté, co si dostatečně představíte svůj ideální den (klidně si poznámky zaneste i do svého deníku), pak můžete začít hledat cesty a možnosti, jak to vše můžete přenést do své reality. Vše je v našich životech možné, záleží jen na každém z nás, na našem odhodlání, motivaci a rozhodnutí pro to něco udělat. 

Přeji nám všem požehnaný rok 2021, plný radosti, kopu lásky pro sebe i pro druhé, otevřenou i klidnou mysl a chuť se dále rozvíjet a obohacovat svůj život i společnost o naší jedinečnost, kterou každý z nás nese v sobě.

S láskou, 

Michaela