Matka a syn

03.01.2018

Co všechno matka udělá pro svého syna?V čem jí nikdo nenahradí? Jak můžeme zabránit vzniku nezdravého pouta?

Matka vyživuje své dítě doslova láskou. Tato výživa a přijetí ze strany matky je pro chlapce velmi důležitá. Matka nejvíce synovi dává do 9 - 12 let. V tomto věku se mj. utváří chlapcovo citová složka. Syn v tomto období přijímá od své matky pocit, že je milovaný a přijímaný takový, jaký je. Tento vklad v něm zůstává celý život a projevuje se to v jeho vztazích s ženami, ale i v jeho vztahu k sobě samému.

Matka může vnímat a cítit osobnost svého syna již v jeho útlém věku. I v malém chlapci můžeme vidět zárodek muže, který touží být velký a silný. Pokud si je matka vědoma mužství svého syna, cítí, jakým způsobem v něm podporovat namísto slabosti.

Položme si otázku - proč matka své dítě rozmazluje? Jeden z mnoha důvodů je to pro to, že se na své dítě upnula jako na zdroj své jediné radosti. Někdy však také ženám chybí pocit něžnosti nebo citlivosti, kterou hledají u svých dětí. Od určitého věku chlapce si matka začíná uvědomovat určitou nesamostatnost svého syna. Se změnou však musí začít sama u sebe. A dále změnit svůj přístup k synovi.

Mezi 9 a 12 rokem se syn začíná od matky odpoutávat a pomalu přechází od ochranná křídla otce. Začíná se tak učit, jak být mužem. Pokud matka stále svého syna drží a nepouští ho, docela mu tím škodí. Rodiče by se měli začít ke svému synovi začít chovat více jako k dospělému. Chlapec má tak více volnosti, ale i více zodpovědnosti a povinností. Zodpovědnost z sebe i své činnosti.

Co když muž v dětství nedostal dostatek mateřské lásky a něhy?

Citový nedostatek od matky se může projevit mnoha způsoby. Chlapec v dětství touží po mámině milující náruči. Pokud lásku nedostává nebo je odmítavý, uzavírá se do sebe. Dá se to vnímat jako pud sebezáchovy. Tito muži obecně důvěřují ženám. Často si jako partnerky volí ženy podobné své matce v citové výbavě i v povahových vlastnostech. Jinak řečeno, vztahem s přítelkyní nebo manželkou se stále snaží vyřešit svůj vztah k matce.

Na nedostatek lásky a něžností v útlém věku může chlapec reagovat tak, že se vůči ženám citově uzavře. Ženám prostě určitým nevěří. ale přesně tuto maminčinu lásku hledá u své partnerky. A tak se zacyklí, není spokojený, ale odejít nemůže, protože stále čeká, kdy se setká s tím, co v dětství nedostal. Možná nevědomě touží, aby se partnerka chovala jako matka a on byl opět zase malým chlapcem.

Náročné období nastává ve chvíli, kdy se partnerům narodí dítě. Muž se může cítit odstrčený, jeho vnitřní dítě trpí. Často i tím, že vidí, jak dítě lásku dostává, ale on jí neměl a s celou situací si neví rady.

Nejdůležitější krok k nastavování změn je uvědomění si problému. Uvědomění si, jak jeho vztah s matkou ovlivnil vztah k ženám. To když si muž uvědomí, že ženám nedůvěřuje nebo se jich bojí. Dalším krokem je ochota a odhodlání udělat v sobě změnu.

Pro syna je těžké, pokud matka haní otce dítěte. Dítě, ať jde o dceru či syna, je z poloviny stvořeno z matky a z poloviny z otce. Matka potřebuje ctít obě části v dítěti, mužskou i ženskou.