My jsme svět

30.11.2019

Další vytaženou kartou z balíčku Zenového tarotu je karta My jsme svět. Obrázek, na němž je lidstvo zobrazeno jako duha bytostí tančících kolem země a přitom se drží za ruce v radosti a vděčnosti za dar života. Tato karta je pro mne kartou představující období komunikace a sdílení bohatství, které do toho celku přináší každý z nás. Z našich životů mizí lpění a chamtivost. Je to kruh bez strachu a pocitů nadřízenosti a podřízenosti. 

Každý z nás je jedinečný, nenahraditelný a zmizí-li jeden z nás z toho kruhu, pak to místo zůstane prázdné. Dostali jsme život k tomu, abychom tvořili, radovali se a oslavovali. A pouze oslavováním můžeme přesáhnout kruh zrození a smrti.