Navazování vztahů

23.12.2017

Jako jednu z nejlepších věcí v životě vnímám milovat a sdílet - sami se sebou i s druhými. Nejprve ale musíme mít co sdílet a dříve, než budeme moci milovat, musíme být plni lásky a láskou musíme přetékat.

2 semínka nemohou navázat vztah, protože jsou uzavřená. Ale dvě rozkvetlé květiny vztah navázat. Ptáte se proč? Protože jsou otevřené. Mohou k sobě vzájemně vysílat vůni, mohou spolu tančit a vést společný dialog.

Člověk se rodí jako semínko a může se z něho stát květina, ale také nemusí. Vše záleží jen na nás samotných - co se sebou uděláme.

Mám kolem sebe mnoho lidí, kteří se rozhodli, že kvést nebudou a zůstanou jen na úrovni samotného semínka. Netuší, co je seberealizace, co je osobní rozvoj a žijí prázdně. Jak mohou tací lidé navazovat vztah s druhými, když neumí navázat vztah sami se sebou? Dokonce i milenci si drží určitý odstup a často si nechávají zadní vrátka a každý z nich má své hranice, které nepřekračují.

Pokud se před někým odhalíme, budeme cítit různé pocity. Často se setkávám s tím, že lidé cítí žárlivost, zášť nebo hněv. Proč? Proč druhého omezovat svými pocity, s kterými se musíme poprat a srovnat je sami?

Proč se však mnoho lidí rozhodlo zůstat na úrovni semínka? Semínko je více v bezpečí než samotná květina. Květinu můžeme velmi snadno zničit, je vystavena mnoha rizikům a může se jí stát cokoli, protože je neustále v nebezpečí. Zato semínko je stále v bezpečí a proto se tak mnoho lidí neustále rozhodne zůstat semínkem. Ale zůstat semínkem neznamená žít. Ale ten, kdo chce žít, musí neustále žít v nebezpečí. Čím větší je touha žít, tím větší riziko je třeba přijmout.

Nejdříve tedy buďme a pak můžeme začít navazovat nové vztahy. Jak tomu pomoci? Například nalezení vlastního středu pomocí meditace, cvičením jógy,....Pamatujme, že nejprve je nutné navázat vztah sami se sebou, než se začneme pouštět do vztahů s ostatními.