Nehybnost

03.02.2018

Co pro vás znamená nehybnost? Mnoho lidí se nehybnosti obává, ale proč? Bojíme se snad sestupu do vlastního nitra a toho, že bychom se dotkli něčeho, čemu se vyhýbáme?

 Nehybnost značí meditaci, takové zastavení fyzické a mentální i emoční do takové míry, abychom duchovno žili. Při nehybnosti staneme tváří v tvář samotě a pocitu prázdnoty. Pokud však zůstaneme s pocity bolestmi dostatečně dlouho sami tak, abychom se těmito pocity mohli probrat, spojíme se tak s opravdovou podstatou našeho já. Setkáme se tak s pocitem jednotnosti se vším.

Kdy nehybnost tak může být oslnivým stavem? Tehdy, pokud v klidu, bez pohybu, fyzicky, duševně i citově, zůstaneme natolik dlouho, abychom se doopravdy propojili s duchovnem.

Jak k takové nehybnosti dojít? Co si zkusit denně najít chvíli na to být v klidu - jen sám se sebou. Pro mnoho z nás je ten klid na to být sám se sebou v meditaci a tichu brzy ráno. Pro někoho to může být večer, když ustanou hlavní události dne. Taková nehybnost může být účinná i jen na malou chvíli. Myslím, že není třeba meditovat hodinu, ale stačí jen pár minut. Pokud je však vaše mysl zahlcena a není schopna se zastavit, pak se pravděpodobně do té opravdové hloubky nedostanete. Pokud tento sestup budete pravidelně praktikovat, tak se sestup do vlastního nitra můžete poměrně rychle naučit. 

Zkuste si udělat denně chvíli čas k dosažení nehybnosti.