Nevinnost

28.02.2018

Tím, jak dítě roste, se začíná vzdalovat sám sobě. Abychom se plně mohli vrátit sami k sobě, je nutné se zbavit všech strachů.

Každý z nás v sobě nosí své vnitřní dítě - je to součást nás samotných, která v sobě nese vše, co do nás okolí zasadilo. Naše vnitřní dítě nás v našem životě dost ovlivňuje - může nám přinést obrovský energetický potenciál, ale i smutek. je však ale pouze na nás, jak se s tím naučíme zacházet. 

Vím, cesta k vnitřnímu dítěti nemusí být ani trochu příjemná - často se mohou objevit pocity bolesti i smutku. Tyto pocity jsou velmi často uloženy hluboko a snaží se protlačit ven. Mohou se tak objevit naše bloky z dětství a všechna nezpracovaná traumata a bolesti. 

Práci s vnitřním dítětem se nevyhýbejme - vytváříme si tak sami k sobě nový vztah. Pokud přijmeme sami sebe se svým vnitřním dítětem, můžeme všechny negativní vzorce chování odstranit a nahradit je radostným prožíváním. 

Zkusme dnes sami sobě odpovědět na tyto otázky:

1. Kdo vlastně jsem?

2. Kam směřuji?

3. Co je smyslem mého života?

3. Jaké jsou mé touhy?