Nové vidění

14.04.2021

Mnohdy se soustředíme na to, co nechceme a soustředíme se až tak moc, až tím bráníme, aby do našeho života vstoupilo to, po čem toužíme. Je to jednoduché - na co se soustředíme, to roste. 

V každé situaci máme možnost výběru a na každém z nás je, jak daleko jsme ochotni zajít. Mnoho z nás na sebe nechává nabalit slupky různých masek - například masku přetvářky. Proč vlastně? Většinou je to ze strachu otevřít se pravdě a tak nejsme celistvou osobností. 

Mnoho lidí nemá stále pevné kořeny nebo jsou dokonce bez kořenů. Neví vůbec, kde je jejich střed a mnohokrát ani neví, kdo v nich samých dýchá. 

Je třeba otevřít naší vnitřní bytost. V ten moment, kdy dojde k tomu otevření, začneme vnímat jen 2 směry - nahoru a dolů, neboli na výšku a na hloubku. V momentě, kdy se s tímto stavem sžijeme, začneme vnímat i další věci odehrávající se v nás samotných. 

Ve chvíli, kdy se naše výška a hloubka začnou setkávat, je na čase začít rozhlížet po obvodu našeho universa a naše vědomí se začne dívat všemi směry, které na své cestě potřebujeme. 

Nebojme se rozkvést a růst na své cestě životem. Máme možnost tvořit náš život z různých úhlů pohledu a nebojme se začít od nejhlubších kořenů po naše nejvyšší možnosti. 

Nový pohled na svět, i na náš život, získáme ve chvíli, kdy dojdeme k pochopení, že temné a náročné je stejně tak důležité, jako jednoduché a světlé. 

Celistvějšími se staneme v momentě, kdy si život necháme hrát barvami. Staneme se tak skutečně celistvějšími. 

S láskou, 

Michaela