Nové vidění

19.03.2018

To, na co se soustředíme, má tendenci růst. Přestaňme se soustředit na to, co nechceme, bráníme tím, aby o našeho života vstoupilo to, co chceme. 

Vždy máme možnost výběru a je jen na nás závisí, jak daleko jsme ochotni zajít. Mnoho z nás na sebe nechává nabalit slupky různých masek - nejčastěji si na sebe nasazujeme masku přetvářky. Ale proč? Většinou je to ze strachu otevřít se pravdě a nejsme tak celistvou osobností. 

Mnoho lidí nemá stále pevné kořeny nebo jsou dokonce bez kořenů. Vůbec neví, kde je jejich střed a mnohokrát ani neví, kdo v nich samých dýchá. 

Je třeba otevřít naší vnitřní bytost. V ten moment, kdy dojde k tomu otevření, začneme vnímat pouze 2 směry, nahoru a dolů (hloubku a výšku). V momentě, kdy se s tímto stavem sžijeme, začneme vnímat i další věci odehrávající se v nás samotných.

Ve chvíli, kdy se naše výška a hloubka začnou setkávat, je na čase se začít rozhlížet po obvodu našeho universa a naše vědomí se začne dívat všemi směry, které na své cestě potřebujeme. 

Nový pohled na svět, i na náš život, získáme ve chvíli, kdy dojdeme k pochopení, že temné a náročné je stejně důležité jako jednoduché a světlé. 

Celistvějšími se staneme v momentě, kdy náš život necháme hrát barvami - staneme se tak skutečně celistvějšími