Odpouštím

19.07.2020

Odpouštím sama sobě a mnohem snáz mi jde odpouštět i druhým. 

Co si vlastně odpouštím?

To, co jsem udělala sama sobě nebo druhým, ale i to, co jsem neudělala.....díky odpouštění mnohem snáze nastupuji na svou cestu životem i na cestu k sobě samé. 

Spolu s odpuštěním se učím plynout a více být. Být sama sebou, bez všech nánosů společnosti a žít svůj vlastní život bez soudů a hodnocení druhých. 

Odpouštím si, že jsem samu sebe dávala na druhé místo a druhé jsem upřednostňovala sama před sebou. Jsem si plně vědoma toho, že svůj život mám ve svých rukou a je jen na mě, jak s ním naložím. Vkládám tak svou energii a sílu do svého života a cítím ve svém životě radost i naplnění. 

Přestávám používat ta slova, která zraňují mě i druhé a nahrazuji je těmi slovy, které jsou plné lásky a podpory. 

Ze svého života propouštím i své nefunkční návyky i vzorce chování a staré postoje, které již nemá dále v mém životě držet. Žiji svůj vlastní život a není třeba žít život druhých. Každý z nás má zodpovědnost za svůj vlastní život ve svých rukách. 

Spolu s plynutím a odpouštěním se učím žít v právě probíhajícím okamžiku, kterým si tvořím přesně to, co bude. 

Situace ve svém životě beru jako lekce, odpouštím sama sobě všechny chyby, beru si z nich poučení a po své cestě jdu vpřed. Nemá smysl vyčítat si to, co se mi nepovedlo a co jsem v danou chvíli neudělala. Vše dělám tak, jak v danou chvíli nejlépe umím a ze všeho se snažím poučit. 

Stojím na své cestě, právě teď a je jen na mě, jak se svým životem naložím. 

Pojďte si i vy užívat plnými doušky svůj život a právě probíhající okamžik. Vesmír nám nakládá jen to, co v danou chvíli uneseme.