Odvaha

02.03.2018

Přestaňme usilovat o dokonalost a začněme se věnovat osobnímu růstu.

Bojíte se nových věcí? Proč? Myslíte, že květina by vyrostla na skále, pokud by se bála zakořenit a vyrůst tam, kde podle nás pro ní není přirozené? 

Kartou pro dnešní den je karta odvaha..Proč do svého života vpouštíme strach? Není to jen hlas naší mysli? Co zkusit mysl a vnitřní hlas dostat do harmonie?

Pojďme si udělat ve svém životě pořádek a začněme se našich strachů zbavovat. Na následující otázky stačí, pokud upřímně odpovíte sami sobě.

1, Kdo doopravdy jsem?

2. Co je mým cílem a čeho chci skutečně dosáhnout?