Partnerská závislost

15.01.2018

Zvládnete žít sami - bez partnera? Umíte si svůj vlastní život představit i bez současného partnera/partnerky? Co vám vlastně současný vztah přináší?

Mnoho lidí si závislost stále spojuje s užíváním alkoholu, drog či hraním na automatech. Závislost však může být i na partnerovi a tato závislost nás může poznamenat na celý život. Jak? Tak, že přijdeme o svůj osobní život a začneme žít podle toho druhého. Všechny závislosti jsou i podobné v tom, že závislý ztrácí sám sebe, svou svobodu i identitu a přátele.

Ten, kdo se stane závislým, pak omezí své aktivity, přestane se vídat se svými přáteli a partner se pro něho stane vším. Pod vlivem závislosti lidé začnou dělat věci, ke kterým by se normálně neuchýlili. Mysl se stane obětí drogy, kterou je i posedlá.

Jak závislost na partnerovi rozpoznat?

- Omlouváte partnerovo chyby a neustále se mu ve všem přizpůsobujete

- Přestáváte mít vlastní názor a vše, co řekne partner, je svaté, panicky se začínáte bát rozchodu a máte pocit, že si život bez něho neumíte představit

- Partnera za sebe necháte rozhodovat a všechen volný čas chcete trávit jen s ním

- Žárlíte na vše, co partner dělá i to, když sám odchází za svými koníčky

V první řadě je třeba si uvědomit, že trpíte partnerskou závislostí. Začněte se více věnovat sobě a rozpomenout se na své zájmy a cíle. Vraťte se sami k sobě, a staňte se opět tou nezávislou/nezávislým, který si svůj život řídí sám.

Proč taková závislost vzniká? Velmi často ze strachu ze samoty a opuštění a také často si tento model neseme z rodiny.