Sám sebou

02.04.2018

Pokud skutečně neznáme sami sebe, nevíme, kdo doopravdy jsme.

Je důležité začít pracovat na obou úkolech zároveň. V první řadě bychom se měli začít zbavovat všech masek, které na nás nasadila společnost. Naším okolím a společností jsme nuceni být někým jiným, než kým doopravdy jsme.Není tedy snazší všechny ty masky odhodit?

Při odhazování všech těchto masek v sobě možná uslyšíme mnoho hlasů. Hlasy mnoha lidí ze svého okolí a je třeba naučit se rozeznat svůj vlastní vnitřní hlas od těch, kteří nás manipulují a tlačí nás tam, kam vlastně nechceme. Jak sami sebe doopravdy znát a jak poznat sami sebe? Nejprve musíme sami sebe nechat dozrát, nebojme se zasadit to semínko a vykvést do krásy.

Je podstatné si uvědomit, že k samotnému rozkvětu nás dovede pouze náš vnitřní hlas. Objevme ten vnitřní hlas - nás samotných a nebojme se za ním jít - následovat ho. Abychom náš hlas mohli slyšet, je třeba uklidit si ve svém vlastním nitru. Protože pokud budeme mít sami v sobě jak na tržišti, pak je úplně nemožné svůj vnitřní hlas slyšet. Začátek toho skutečného bytí tedy začíná tím, že sami v sobě uklidíme a dovolíme si růst. Úklid zahajme tím, že odstraníme všechny ty hlasy, které překřikují ten náš.

Sami sebou se staneme ve chvíli, kdy se staneme jednotlivci a jakmile budeme jednotlivci, bude skutečně jednoduché poznat sám sebe. Proč? Protože jsme skutečně sami sebou. 

Najděte si na sebe hodinu až dvě na klidném místě, kde Vás nebude nikdo rušit a odpovězte si na následující otázky:

1.Co mohu udělat pro to, abych byl/a sama sebou?

2. Kdo nebo co mi k tomu může pomoci?