Sebeuvědomění

15.03.2018

Naslouchejme svému vnitřnímu hlasu.

Když se řekne vědomí - co si pod tím představíte? A co si představíte, když se řekne sebeuvědomění?

K našemu sebeuvědomění je důležité seznámení se s naším vnitřním světem a během té cesty si upřímně odpovídat na následující otázky: 

Kdo doopravdy jsem? 

Kam skutečně mířím? 

Co je smyslem mého života? 

A co je pro mne doopravdy důležité?

Během sestupu do vlastního nitra se setkáme i s mnoha tvářemi našeho já. Během těchto setkání se dotkneme i toho, jak jsou všechny součásti našeho vnitřního já v rovnováze a jak moc jsou součástí našeho života. Při té naší cestě do vnitřního světa, se setkáme i s mnoha vnitřními hlasy. V momentě, kdy k tomuto poznání dojdeme, přestáváme svůj život prožívat nevědomě. Dojdeme tak i k poznání, že v našem životě máme možnost skutečné, vědomé volby. 

Během našeho uvědomění tak docházíme k poznání, že každá část našeho vnitřního já má svůj vlastní systém potřeb i tužeb, vlastní postoje i názory. Každý z nás má v sobě tu část, pro kterou je nejdůležitější pracovat i tu část vnitřního já, která touží po odpočinku. Pokud tedy nevědomě necháme převládnout tu vnitřní osobnost, která má potřebu stále pracovat, pak převládne naše pracovní nasazení. Myslím, že důležité je však i poslouchat tu protikladnou část našeho vnitřního já a uvědomit si, že i odpočinek je potřeba a je důležité si i našeho života užívat jiným způsobem, než tím, že budeme neustále pracovat.