Sebevědomí

07.01.2018

Co je vlastně sebevědomí? Jak tento pojem vnímáte?

Sebevědomí vnímám jako vědomí sama sebe a sebeláska je vědomí své vlastní hodnoty a jako základ celého našeho života. Tak, jak vnímáme sami sebe, tak nás vnímá i naše okolí.

Sebevědomí úzce souvisí se sebeláskou a sebevědomí se společně se sebeláskou vzájemně doplňují. Nízké sebevědomí se projevuje hlavně pochybnostmi os obě. Pro lidi s nízkým sebevědomím je i problém říkat ne, problém je i jakákoliv kritika. Lidé s nízkým sebevědomím každou kritiku vztahují na sebe a tím se jejich sebevědomí neustále snižuje.

Jak navýšit mínění o sobě?

- Rozvíjet své pozitivní stránky

- Neberme si nic osobně

- Nikdo nejsme dokonalý, ale je třeba si i uvědomit, že každý z nás je jedinečný

- Nepotřebujeme s nikým soutěžit a srovnávat se

- Učme se jednat asertivně

- Žijme s radostí

- Milujme své tělo a děkujme mu za to, jak skvěle nám slouží

Co tedy znamená mít rád sám sebe? Přijímat se se vším, co k nám patří. Sebepřijetí souvisí s dostatečným sebepoznáním. Uvědomujme si svou kvalitu a důležité je i vědět to, co chceme.