Spokojený život

08.01.2018

Připravuji povídání na téma spokojený a šťastný život. Než se toto povídání tady objeví, zkuste se zamyslet v následujících bodech. 

Vyčleňte si opět pro sebe chvíli, s tichým režimem na telefonu a s chvílí, kdy vás nebude ani nikdo z rodiny vyrušovat a k tomu si nachystejte deník, tužku, příjemnou atmosféru a pusťte se do toho.

Zkuste si odpovědět na následující otázky:

1.Necítím se šťastná/á? Proč? 

2.Co pro mne znamená štěstí a v čem štěstí vidím?

3. Co mne naplňuje?

4. Jak jsem spokojen/a v následujících oblastech:

Zdraví

Partnerství

Práce

Finanční oblast

Co čas pro sebe

V čem vlastně naše nespokojenost spočívá a co je možné udělat pro to, aby jste se cítili lépe?