Procitání

01.01.2018

Každý den a každý rok procitáme k hlubšímu vědomí.

Každý den ráno po probuzení máme možnost začít nový život s čerstvou perspektivou pramenící z poznatků z předchozího dne, osvěžení nočním odpočinkem. Začátek každého roku je mimořádnou příležitostí procitnout do nové oblasti vědomí, posíleného moudrostí dosaženou zkušenostmi z předchozího roku. Den za dnem a rok za rokem postupujeme a své cestě procitání do vědomí.

Na naší cestě k vědomí je třeba uvědomit si sám sebe a uvědomovat si stále hlouběji to, co se děje v nás i kolem nás. Mnoho z nás žije v určitém sebezapření a postupně procitáme z nevědomosti. Sebeuvědomění neznamená soustředit se na sebe, ani se zlepšovat. Znamená to dokola se poznat a žít život mnohem plněji. Cesta k vědomí trvá celý život.

Při té cestě k vědomí si postupně uvědomujme, jaký jsme unikát. Cenná a neopakovatelná součást vesmíru. Jsme důležitou osobu a jsme tu, abychom tvořili svým jedinečným způsobem tak, jak to nikdo jiný nedokáže. Budeme si toho vědomi až do svého nejhlubšího já.

A nezapomeňme sami sebe ocenit a pamatovat na to, jak jsme neopakovatelní a že právě teď pomáháme rozvíjet vesmír.