Vnitřní hlas

22.03.2018

Každý hlas má svůj význam

Co je podstatnou součástí nás samotných? Všechny osobnosti, které se skrývají v nás samotných. Pro nás je velmi důležité všechny své vnitřní osobnosti já respektovat. Se všemi našimi osobnostmi je třeba se seznámit, respektovat je a umět je ocenit.

Některá z našich vnitřních já je těžké je přijmout jako součást nás samotných. Snadno nás může rozzlobit i to, že v sobě máme i hlas zloby. Tento hlas hněvu jsme celý náš život ignorovali a tento hněv se stal skutečně zuřivý. Proč? Protože jsme mu nikdy nedovolili se projevit. Je třeba uvědomit si, že své pocity a vnitřní hlasy nemáme nijak potlačovat. Všem našim vnitřním hlasům je třeba dopřát dostatek prostoru v našem životě.

Pamatujme, že každá z našich vnitřních osobností má v našem životě místo. Zkusme se na všechny naše vnitřní hlasy a osobnosti podívat jako na součást naší vnitřní rodiny. A každý tento člen má v našem životě svou roli a je třeba, abychom každého takového člena respektovali. 

Dopřejme tedy i naší vnitřní rodině respekt a uznání, abychom došli k harmonii, kdy budeme moci snáz naslouchat svému vnitřnímu hlasu. 

Je třeba se i naučit vnímat hlas našeho srdce, které ke svému vyjádření nepoužívá slova a je upřímné a bez přetvářky. Vnitřní hlas se potápí hluboko do našich emocí, vždy znovu vyplave na povrch a tančí tak lehce, jako tančí delfíni v hlubokých vodách. 

Nebojme se vyhledat tiché místo, abychom mohli být sami se sebou. V našich životech je důležité hledat i svůj vlastní střed.

A na závěr - zeptejme se sami sebe - jaký první krok můžeme udělat k tomu, abychom začali vnímat svůj vnitřní hlas?