Menstruace

20.11.2019

Menstruace - to slovo, které je pro mnoho lidí stále velkým tabu. A vlastně ten "moderní" přístup k cykličnosti a menstruaci nám jasně dává najevo, že je to něco, o čem víme, ale je možná v pořádku "to" ignorovat a nemluvit o tom.

Každá z nás žen je vedena k tomu, aby se se svou menstruační zátěží naučily fungovat a nijak na sebe neupozorňovaly.

Velkým trendem je, aby každá z nás během menstruace fungovala stejně dobře jako v období mimo ní. Čímž znatelně popíráme naši ženskou přirozenost. Často také schováváme vše, co se menstruace týká jen proto, aby nás okolí nevnímalo jako někoho, kdo nic nevydrží.

Dříve byla menstruace vnímána jako něco nečistého a jako znamení hříšnosti. Není se tak čemu divit, že i dnes je možná díky tomu pojímána jako znevýhodnění žen, které způsobuje naše emoční disharmonii, které druzí nerozumí.

Ono není úplně moderní o menstruaci mluvit a tak neustále vznikají bariéry mezi dcerami a jejich matkami, ale i mezi partnery i přáteli. Však kolik z nás žen si pamatuje na příchod své první menstruace? Jak jsme to prožívaly a jaké s tím obdobím máme spojené pocity? Příchod první menstruace je spojen s dospíváním a je to nový, do té doby nepoznaný prožitek. Pro mě to byl velmi silný přechodový okamžik, který byl jedinečný. Každá z nás však tuto proměnu z dívky v ženu prožívala trochu jiným způsobem.

Velmi důležité pro naší další cestu je i to, jak na naší menstruaci zareagují naši rodiče. Má to vliv na to, jak přijímáme samy sebe jako ženy a jak do svého života přijmeme svou ženskou proměnlivost. Ty pocity spojené s tím, jak zareagovali naši nejbližší, se uloží do našich ženských orgánů a celé pánevní oblasti a neseme je v sobě dál. Proto je důležité naučit se o tuto oblast pečovat.

Některé z žen si dary, které nám příroda přináší, užívají a v období menstruace si dopřávají klid a odpočinek.

Období menstruace je určené pro naše vnitřní zklidnění a k tomu je třeba umět vnímat své tělo a nechat se vést životem s pokorou. Při menstruaci je dobré svému tělu dopřát klid i relaxaci a omezit tak i fyzické aktivity, aby s odcházející krví mohlo odejít vše, co již nepotřebujeme a můžeme již pustit.

Období menstruace je důležitou a intimní součástí každé ženy a těch darů si užívejme.