Průvodkyně ženské duše

27.09.2019

Nedovolme svému strachu a domněnkám, aby nás brzdili a bránily nám být samy sebou. Milé ženy, pokud jste se dostaly do slepé uličky, točíte se stále dokola a začínáte být unavené, pak zastavte, nalaďte se samy na sebe, na svůj dech a spojme se samy se sebou. Proč? Protože všechny odpovědi máme samy v sobě, ve svém nitru. 

Potřebujete-li svého průvodce, ráda Vás provedu pomocí metod, které nás umí zavést k sobě samým. Mé oblíbené metody jsou metoda obrázková, vizualizace či asociace. Při (online) sezení kladu důraz na to, abychom pracovali takovým způsobem práce, který je ušitý na míru právě vám (klientovi) - při své práci se řídím etickým kodexem koučů a vše, s čím během sezení budeme pracovat, se nedostane ke třetí osobě. .

Na samém počátku sezení společně pracujeme s ujasněním tématu a díky práci s jednotlivými metodami si ujasňujeme cílový stav. V průběhu sezení pokládám otázky a pracujeme tak na jednotlivých krocích, jak dojít k cíli a jak překonat a využít překážky na dané cestě. 

Během sezení vytvoříme plán jednotlivých kroků, které pro vás budou motivující a jsou ke zvládnutí cesty k cíli. Díky obrázkům, které si vytáhnete, vám pomohou pojmenovat přesně to, co vám jinak příliš pojmenovat nejde a budete podpořeni v jednotlivých krocích k dosažení vámi stanoveného cíle. 

Jaké výhody vidím v online sezení?

  1. Časová nezávislost
  2. Sezení si užijete v pohodlí domova nebo právě tam, kde se budete nacházet
  3. Online sezení je finančně výhodnější