Tarot


Co tarot je?

Tarot je soubor velké a malé karty - celá sada má dohromady 78 karet.

Dokáže odhalit, co se právě odehrává v nás samých a umí nám poradit s danými problémy.

Díky poselstvím a vzkazům tarotu můžeme poznat lépe sami sebe a dokáže nám pomoci, jak se odrazit z místa.

Karty nám ukazují, co a proč se v našem životě odehrává a jak se k daným situacím lépe postavit.

Díky výkladu můžeme lépe poznat sami sebe.

Nepatřím mezi kartářky, které vykládají budoucnost.

Proč? Protože tím bych tazatele zbavovala jeho svobodné vůle rozhodnout si o tom, co sám chce a kam směřuje.

S jakou sadou pracuji?

Při své práci s tarotem využívám sadu Zenového tarotu od Osha, které nám pomáhají uvědomovat si sílu přítomného okamžiku a zároveň se díky Zenovému tarotu můžeme podívat na řešení situací, které v našich životech řešíme. Sama nepatřím mezi kartářky vykládající budoucnost. Proč? Protože bych tím tazatele zbavovala jeho svobodné vůle rozhodnout si o tom, co sám chce a kam směřuje.

Ptáte se, kdy je vhodný tarotový výklad absolvovat?

Když hledáme řešení a máme na výběr z více variant a nevíme, pro kterou se rozhodnout.

Když se chceme podívat na některý z našich vztahů - partnerský, pracovní, rodinný atd.

Když si nejsme jisti sami sebou a chceme se podívat, jak se na své cestě posunout dále.

Když nás zajímá, proč se některé situace v našem životě dějí a jak s nimi naložit.

Etický kodex

- výsledky tarotových výkladů považuji za důvěrné a dalším osobám je nesděluji

- na vše se pomocí karet snažíme najít řešení

- při výkladech jsem objektivní a nesoudím Vaše jednání v daných situacích

- s tarotem nevěštím budoucnost, neříkám délku života ani to, co tazatele čeká a nemine

- výklad poskytuji vždy jedné osobě

- nehodnotím práci jiných kartářek, je na každém, u koho si karty nechá vyložit - každému z nás vyhovuje jiný způsob výkladu

- nevykládám osobám mladším 18 let